Leiderschap in tijden van verandering

DEEL DEZE BLOG

Jan Smit

Senior adviseur financieel-strategische prognoses

28 Mar 2014

Ik hoorde eens dat je eenvoudig kunt zien of iemand een leider is. Namelijk door vast te stellen of diegene volgers heeft. Mocht jij jezelf afvragen of je een echte leidersfiguur bent: kijk over je schouder en je ziet het vanzelf. Maar wat betekent leiderschap voor Eneco? En past dit bij jou?

Lopen er mensen achter je aan, dan heb je blijkbaar leiderschapskwaliteiten. ‘Leiderschap’ is ook een pijler onder de strategie van Eneco, net als ‘Klant Eerst’ en ‘Vakmanschap’. Verder is leiderschap een dankbaar thema om wijdlopige verhandelingen over op te zetten. Maar wat is het precies? Welke kwaliteiten moet je bezitten om een leider te kunnen zijn? Welk soort leiderschap is het meest effectief in welke situatie? Bibliotheken zijn erover volgeschreven. Het leiderschap dat nodig is voor uitvoering van de Eneco-strategie wordt volgens mij gekenmerkt door twee sleutelbegrippen: koersvastheid en samenwerking.

Breuk met het fossiele verleden

Koersvastheid lijkt een anachronisme in onze tijd van supersnelle ontwikkelingen en voortdurend wijzigende omstandigheden. Een koers überhaupt bepalen is al geen sinecure, laat staan die koers ook nog eens vasthouden. Eneco’s inzet op duurzaamheid is tekenend voor de zich voltrekkende trendbreuk met het fossiele verleden en past goed in deze tijd van verandering.

Die ingezette koers willen we volgens een bestendige gedragslijn voortzetten door samen te werken met al onze stakeholders: klanten, collega’s (ambassadeurs!), aandeelhouders, overheid, milieuorganisaties, banken en toeleveranciers. Juist door een forse inzet op samenwerking kan onze strategie op veel plekken in de samenleving worden verankerd. Kort gezegd: leiderschap Eneco-stijl is koers houden door samenwerking.

Leiderschap in je werk?

Leiderschap klinkt vaak als iets groots dat alleen te maken heeft met het leiden van een land of een organisatie. Natuurlijk heeft het daar mee te maken, maar je kunt ook leiderschap tonen in je eigen werksituatie. Daar kom je voor vragen te staan als: welke kant wil ik op met mijn werk? Hoe kan ik dit effectief organiseren? Met wie moet ik samenwerken om met mijn werkzaamheden het beste resultaat te behalen?

Als jij weet waar je naartoe wilt met je werk en openstaat voor samenwerking met je omgeving, dan is er een grote kans dat jij je bij Eneco op je plek zult voelen. Het is leiderschap op de werkplek om een bijdrage te leveren aan een duurzame koers door tijden van verandering.

Strategisch framework Eneco

Strategisch framework Eneco

Eneco: vaste koers op duurzaamheid

Eneco: vaste koers op duurzaamheid