Via de website werkenbijeneco.nl verzamelt Eneco B.V., gevestigd aan de Marten Meesweg 5 3068 AV Rotterdam (hierna: “Eneco”) persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “persoonsgegevens”). Eneco is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die privacywet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 • duidelijk vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • de verzameling van jouw persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verkregen;
 • jouw rechten om jouw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken en/of over te dragen (portabiliteit) respecteren.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen via de website werkenbijeneco.nl en met welk doel dit gebeurt. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring geldt specifiek voor het verzamelen van persoonsgegevens via de website werkenbijeneco.nl en is een aanvulling op het algemene privacystatement van Eneco, dat te vinden is op
In het algemene privacystatement van Eneco vind je meer informatie over de wijze waarop Eneco persoonsgegevens verwerkt, opslaat en beveiligt. Ook lees je hier meer over je rechten op het gebied van privacy, zoals het recht om je gegevens in te zien of te wijzigen en waar je terecht kunt met vragen en klachten over privacy.

1. Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Wanneer je voor jouw sollicitatie gebruik maakt van onze website kunnen er op verschillende manieren persoonsgegevens door ons worden verzameld:
 • Online sollicitatie: via ons online sollicitatieformulier kun je online solliciteren. We vragen je in dat kader om enkele persoonsgegevens om jouw sollicitatie te kunnen verwerken en beoordelen.
 • Job-alerts en delen per e-mail: om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures kun je een job-alert instellen. Verder is het mogelijk een vacature per e-mail te delen of als favoriet op te slaan.
 • Gebruik website: bij het surfen op onze website wordt technische informatie over jouw apparaat (bijvoorbeeld het IP-adres) en over jouw bezoekgedrag op de website verkregen.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • Naam en contactgegevens: voor- en achternaam, initialen, titel, adresgegevens, email-adres, telefoonnummer;
 • Demografische gegevens: geslacht, geboortedatum, nationaliteit;
 • Curriculum Vitae: informatie over opleidingen, trainingen, werkervaring; hobby’s, Linked-In profiel. Eneco kan ook bijzondere persoonsgegevens (zoals een pasfoto, je politieke opvattingen, religieuze overtuiging) of strafrechtelijke gegevens verwerken voor zover je die bijvoorbeeld opneemt in je cv of Linked-In profiel. Eneco vraagt niet om deze gegevens;
 • Beoordeling geschiktheid als kandidaat: gegevens waarop wij jou als sollicitant beoordelen, zoals een uitkomst assessment;
 • Communicatiegegevens: technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt om de website te bezoeken (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres, gebruikte browser, taalinstellingen, besturingssysteem, service provider, type apparaat;
 • Technische gegevens: je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en het tijdstip van jouw bezoek op onze website.

3. Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:
 • om jou de mogelijkheid te bieden online te solliciteren op een vacature en gebruik te maken van de functionaliteiten van onze website;
 • om jouw online sollicitatie te verwerken en over het verloop van de procedure met jou te communiceren;
 • om jouw geschiktheid als kandidaat voor een bepaalde vacature te beoordelen;
 • om jouw vragen en opmerkingen te kunnen beantwoorden;
 • om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en dienstverlening en deze zo nodig te verbeteren. Dit doen wij op basis van jouw voorkeuren en gebruik van de website;
 • om jou op de hoogte te houden van nieuwe (passende) vacatures.

4. Op basis van welke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende grondslagen. Hieronder lichten we per type verwerking toe op basis van welke grondslag dit gebeurt:
De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder a t/m e) door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om de geschiktheid van jou als kandidaat te kunnen beoordelen.
De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder f) door ons verwerkt op basis van de van de door jou verkregen toestemming. Voorafgaand aan de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we toestemming voor het versturen van deze berichten waarbij bepaalde persoonsgegevens van je worden verwerkt. Je hebt het recht om je op elk gewenst moment af te melden voor de ontvangst van deze informatie.

5. Cookies

Op onze website maken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer.
Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering.

6. Bewaartermijnen

Sollicitatiegegevens
Jouw sollicitatiegegevens worden tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij wij jouw toestemming hebben om jouw gegevens langer te bewaren om je bij toekomstige passende vacatures te kunnen benaderen. In dit geval bewaren wij jouw sollicitatiegegevens maximaal één jaar.
Ook deze toestemming kun je altijd intrekken.
Job-alert
Wij bewaren jouw gegevens die nodig zijn voor het versturen van een job-alert tot het moment van jouw uitschrijving.

7. Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van jouw sollicitatie of gevraagde diensten.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Op dit moment worden er geen persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Gemeenschap. Wanneer hiervan mogelijk in de toekomst sprake zal zijn, zullen we zorgen voor passende maatregelen en waarborgen.

8. Websites van derden

De vacatures, artikelen en video's die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies, zodat de social media partijen jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen. De beheerders van deze social media kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons of links met onze website zijn verbonden. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 maart 2019.

Wil je onze nieuwste vacatures ontvangen?