Eneco heeft een ‘Inleendesk’, een centraal punt binnen Eneco, dat verantwoordelijk is voor de werving & selectie van tijdelijke opdrachten en de inleenadministratie van Eneco. Wij zijn aanspreekpunt voor bureaus, inhurende managers bij Eneco en interimmers.

Welke wervingskanalen zet Eneco in?

 • Inleenvacatures schaal 1 t/m 5
  De vacatures voor administratieve functies zetten we uit bij Randstad. Er zijn geen mogelijkheden voor andere uitzendbureaus.
 • Secretariële functies
  Deze functies worden uitgezet bij onze preferred suppliers. Dit biedt geen mogelijkheden voor overige bureaus.
 • Inleenvacatures schaal 6 of hoger
  De vacatures zetten we uit op deze website en op LinkedIn. Hier kunnen zowel zzp’ers als bureaus reageren (mits akkoord met onze voorwaarden). Wanneer wij via deze kanalen geen goede kandidaat vinden, zetten we de vacature uit bij onze preferred suppliers.
 • IT-vacatures
  De IT-vacatures worden uitgezet bij onze preferred suppliers. Dit biedt geen mogelijkheden voor overige bureaus.

Welke voorwaarden hanteren wij?

 • Ben je aangenomen? Dan kom je onder contract bij één van de twee vaste contractbeheerders met wie Eneco samenwerkt: Harvey Nash of IT Staffing. Dit geldt ook als je bemiddeld wordt door een bureau dat geen raamovereenkomst heeft met Eneco.
 • De contractbeheerder (IT-Staffing of Harvey Nash) voert namens Eneco de wettelijke controles uit rondom inleenaansprakelijkheid. Denk daarbij aan de VAR, wet WAADI en fiscale afdrachten.
 • Tijdens jouw inzet bij Eneco hebben we je actuele NAW (naam-adres-woonplaats) gegevens nodig. We nemen deze op in onze personeelsadministratie.
 • We vragen je een geheimhoudingsverklaring te tekenen.
 • Je aangeboden tarief is inclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, (mobiele) telefoonkosten en contractbeheerder. Het tarief is exclusief btw.
 • Je gewerkte uren worden geregistreerd in de urenadministratie van Eneco, deze uren worden goedgekeurd door je opdrachtgever bij Eneco. Aan de hand van een goedgekeurde Eneco maandstaat kun je facturen. Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen.
 • De wederzijdse opzegtermijn is 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Voor functies met een hoge vertrouwelijkheid kan Eneco een screening voor externen laten uitvoeren.

Interesse? Kijk hier of er interim-vacatures zijn. Bekijk ook de Algemene inkoopvoorwaarden en de Aanvullende voorwaarden inleen van Eneco.

Gezocht: getalenteerde interim-professionals

Welke baan past echt bij jou?