Hoe platformen bijdragen aan de klimaatambities van Eneco

Marcel Swinkels, Platform Architect 
De overgang van gas naar elektrisch, de toename van warmtepompen, elektrische auto’s met laadpalen. De huidige markt staat helemaal in het teken van de energietransitie. Het vraagt om nieuwe toepassingen en oplossingen. Voor de IT brengt dat grote uitdagingen met zich mee. Om nieuwe kansen te benutten is het van groot belang voor Eneco om snel en wendbaar te zijn. Dankzij het gebruik van platformen kunnen teams zich volledig richten op het ontwikkelen van nieuwe ideeën en oplossingen. De afdeling Enabling Platforms werkt er hard aan om die ontwikkeling mogelijk te maken.

Razendsnel meebewegen met veranderende behoeftes

In de wereld van nu zijn platformen onmisbaar voor het succes van organisaties. De platformeconomie is een bewezen gamechanger, en wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Trendvolgende bedrijven en adviesbureaus, zoals Gartner en KPMG, benadrukken al langer de kracht van platformorganisaties en -ecosystemen. Platformen maken het ontwikkelen, testen en gebruiken van nieuwe producten en diensten makkelijker en sneller.  Eneco speelt daardoor sneller in op nieuwe ontwikkelingen in verschillende markten en klantsegmenten.   
De verbeterde schaalbaarheid is een van de belangrijkste voordelen. Door te centraliseren voorkom je ook dat verschillende teams dezelfde taken doen. Die versnippering voorkomen bespaart tijd én is voordeliger. Daarnaast maakt het gebruik van platformen het mogelijk om herhalende standaardhandelingen te automatiseren. Hierdoor kunnen ontwikkelteams hun kostbare tijd besteden aan nuttigere taken. Onze teams kunnen zich helemaal gaan richten op alles wat écht toegevoegde waarde levert. Alle standaardhandelingen zijn eigenlijk het minst interessante werk. Dat doen wij nu voor ze.

Onze platformen 

Bij Eneco hebben platformen een centrale rol binnen onze bedrijfsstrategie en het IT-landschap. Door slimme inzet van verschillende platformen lukt het ons om ons beter aan te passen aan de snel veranderende energiemarkt. Met onze breedgedragen platformstrategie werken we bij Eneco aan de voorkant van innovatie. Vooral Enabling Platforms vaart voorop de golf van vernieuwing mee.

Cloudplatform

We maken breed gebruik van onze cloudplatformen op basis van Microsoft-technologie. Het merendeel van onze applicaties draait inmiddels op deze platformen, waarop data centraal beschikbaar is.

Dataplatform

Gegevens spelen een onmisbare rol bij het begrijpen van klantgedrag, energieverbruikspatronen en markttrends. Met ons dataplatform halen we waardevolle inzichten uit deze gegevens.

Low-codeplatform

Omdat met low-code maar minimale programmeerkennis nodig is om nieuwe oplossingen te ontwikkelen, versnelt het ontwikkelproces aanzienlijk. Daardoor kunnen we nog beter inspelen op de veranderingen in de markt.

IoT-platform

Door energiemeters, slimme thermostaten en andere IoT-apparaten aan te sluiten op dit platform, verzamelen we waardevolle gegevens. Zoals het energieverbruik en de prestaties van apparaten bij klanten. Met deze gegevens geven we klanten gerichte adviezen. Bijvoorbeeld om hun energieverbruik te verlagen.

De successen die platformen al brachten

Platformen stellen Eneco in staat om een grote rol te spelen in de overgang naar een duurzame en slimme energievoorziening. Intussen werken er zo’n 50 mensen bij Enabling Platforms. Met een relatief klein team hebben we een behoorlijke invloed op de bedrijfsprocessen. Dat kwam tijdens de coronapandemie en de bijkomende lockdowns sterk naar voren.
Binnen een week zijn we in 2020 opgeschaald van 400 naar meer dan 4000 online werkplekken, waarbij onze collega’s zonder grote problemen allemaal direct na de lockdown thuis konden werken. Dat doen wij als Enabling Platforms.
Ook toen Eneco overstapte naar een nieuw firewallsysteem, werd de waarde van Enabling Platforms duidelijk zichtbaar. Een klein aansturend team, op 2 handen te tellen, leidde de migratie in goede banen. Daarbij bouwden ze op de standaardisatie en automatisering die Enabling Platforms eerder doorvoerde in de organisatie.
De vervanging van die firewalls is eigenlijk geruisloos verlopen. Dat gaat niet om 1 firewall. Dat zijn meerdere firewalls, waarover 80% van onze applicaties continu onderling communiceren. De overstap is zonder verstoring van de dagelijkse business voltooid. En dat is best indrukwekkend.

Klimaatneutraal in 2035

We verwachten dat het aantal platformen in de toekomst blijft groeien, samen met het aantal mensen dat bij Enabling Platforms werkt. De komende jaren wil Eneco nog meer investeren in standaardisatie en automatisering van processen. Daarmee lukt het ons om meer vernieuwingen te ontwikkelen en te blijven inspelen op de behoeften van de markt. 
Onze ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn komt hierdoor steeds sneller in zicht. We hebben met elkaar namelijk een belangrijke opdracht: een opwarming van de aarde van meer dan 1,5 0C voorkomen. Koste wat kost. Dat is de uitdaging waar we als samenleving voor staan. Bij Eneco weten we dat we daarin een belangrijke voortrekkersrol hebben, en werken we hard om daarin te slagen.

Join our team of Architects at Eneco

Ik werk graag bij Eneco omdat we continu volop in beweging zijn. Onze missie om klimaatneutraal te zijn in 2035 zie je ook terug in onze technologiekeuzes. Het is fijn om samen met mijn collega’s op die manier te werken aan de energietransitie. Doe je met ons mee? We hebben verschillende vacatures open staan. 

Would you like to receive our newest job vacancies?